English

Bookmark and Share
 

Classic Norway - Foto service

Her kan du fritt og uten kostnad laste ned bilder fra ©Classic Norway Hotels. Bildene kan kun brukes i salg og profilering av Classic Norway Hotels. Kommerisell bruk av disse bildene er ikke tillatt uten skriftelig samtykke fra Classic Norway AS. Bilde materialet må ikke lånes ut, selges eller overleveres til andre brukere uten vårt samtykke.

Det kan gjøres endringer i form av utsnitt av bildene. Elektronisk manipulering kan kun utføres etter skriftlig samtykke fra Classic Norway AS. Fotografier må ikke endres eller gjengis slik at fotografens anseelse blir krenket.

Henvendelse angående bruk av bilder utenfor de oppgitte retningslinjenen kan du be om her...
 
Ved bruk av bilder i strid med retningslinjene angitt ovenfor, anses det som brudd på opphavretten og det vil bli fakturert kr. 5.000 NOK pr. bilde for dette.